top of page

DETTE ER NOEN AV TILTAKENE PÅ ALLVEKST

Krister - Januar.jpg

AFT

I arbeidsforberedende trening bidrar vi til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til å styrke mulighetene til å få ordinært arbeid. Om man har nedsatt arbeidsevne og/eller har sammensatte bistandsbehov, får du arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne med utgangspunkt i den enkeltes interesser og ønsker.

Vi bruker kartleggingsverktøyet karriereverktøy som er et prosessverktøy hvor veisøker selv er den aktive og kommer frem til sitt eget karrierevalg. At det er et prosessverktøy vil si at vi bruker dette verktøyet som del av en utvikling – og endringsprosess. I tillegg har vi tilgang på verktøyet IPS – Individual Placement Support, hvor vi foretar en individuell kartlegging.

Hos oss får man starte tiltaksperioden i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø. Dette kan være avklarende, da man får ta del i arbeidsforberedende aktiviteter før videre utprøving i ordinært arbeidsliv. Er man derimot sikker på yrkesvei og ønsker å finne ut mer av yrket i praksis, har man også muligheten til å få praksis i ordinære bedrifter. Dette med tanke på enten å få arbeidstrening, fast jobb eller kanskje formell kompetanse gjennom et utdanningsløp.

Om dette skulle være et aktuelt tiltak for deg, så ta kontakt med din NAV- veileder for mer informasjon.

IMG_0721.JPG

VTA

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med

arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Allvekst som tiltaksarrangør skal oppleves som en trygg og god arena for vekst og utvikling.

Dette skal bidra til å utvikle ressurser hos arbeidstakeren gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Arbeidstakere som uttrykker et ønske om å prøve seg i ordinært arbeidsliv får et tilbud om dette så snart de er klare for det.

Varig tilrettelagt arbeid er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få

innvilget uføretrygd etter folketrygdloven.

LÆREKANDIDAT

Lærekandidatordningen tar utgangspunkt i ordinære opplæringsløp i videregående skole. Aktuelle læreplanmål velges ut i samarbeid med faglig leder og man får individuelt tilpasset opplæring. Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse. Grunnkompetansen skal rette seg mot et reelt behov i arbeidslivet og gi grunnlag for varig arbeid. Opplæringen avsluttes med en kompetanseprøve.

bottom of page