top of page

HVA ER EN VEKSTBEDRIFT?

En vekstbedrift er en arbeidsplass for mennesker som vil ha, har interesse og lyst til, eller behov for arbeid. Vi tilrettelegger arbeid for alle, alt etter hvilken arbeidsevne du har. I tillegg er vi en utprøvingsarena for folk som av ulike årsaker må ha tilrettelegging, veiledning eller bistand til å komme seg tilbake til arbeid. Les mer om vekstbedrifter og Allvekst AS.

ALLVEKST GJØR ARBEID MULIG FOR ALLE

Vi som vekstbedrift ønsker å være aktive medspiller i lokalmiljøet

– gjerne i samarbeid med andre aktører, og bidra til at så
mange som mulig kommer i arbeid og aktivitet.

Dette innebærer at bedriftene også har forebyggende tilbud til bl.a. sykemeldte, langtidsledige, innvandrergrupper og ungdom.

Tilrettelagt arbeid er rett og slett et Kinderegg:

• Bedre for den enkelte

• Samfunnet tjener på det

• Stat og kommune sparer penger

Allvekst AS ble stiftet 1993 under navnet Svanem AS. 1. april 2017 endret bedriften navn til Allvekst AS. Dette som bakgrunn i en årelang prosess for å gi bedriften et nøytralt navn, samtidig som vi etablerte en ny strategi og markedstilpasset profil.

1. august 2022 sysselsatte Allvekst AS 54 personer. Bedriftens visjon er: Samfunnsnyttig arbeidskraft!

Bedriften er et 100% eid av Heim kommune.

Bedriftens motto: Folk - først og fremst!

En vekstbedrift er en arbeidsplass for mennesker som ønsker å ha, har interesse for og lyst til, eller har behov for arbeid.

 

Vi tilrettelegger arbeid for alle, alt etter hvilken arbeidsevne du har. I tillegg er vi en utprøvingsarena for folk som av ulike årsaker må ha tilrettelegging, veiledning eller bistand til å komme seg tilbake til arbeid.

Dette er noe vi er god på, og har et mangfold av dyktige veiledere med ulike bakgrunner som kan hjelpe akkurat deg inn i et meningsfylt arbeidsliv. I samarbeid med NAV, har vi kunnskap til å kartlegge, tilrettelegge og skreddersy et tilbud til deg, om det er hos oss på Allvekst eller i en ekstern bedrift.

Vi på Allvekst definerer alle som har tilknytning til oss på alle ulike tiltak som en arbeidstaker. Det er flere av våre arbeidstakere som har flere år bak seg i ordinært arbeid, men av ulike årsaker har havnet i en situasjon der de trenger drahjelp for komme seg opp en motbakke og videre i livet. Da kan en vekstbedrift være et kjempegodt alternativ.

 

I tillegg har vi i samarbeid med skolene som målsetting å få ungdom inn i meningsfylt jobb eller videreutdanning. I samarbeid med NAV har vi et tilbud som heter AFT (arbeidsforberedende trening), som er etablert for at flere elever med særlige lærevansker skal få tilrettelagt yrkesrettet opplæring i bedrift hvis de ønsker det.

Vi har også tilbud til mennesker som har falt ut fra skolen, personer med utviklingshemning, personer med rusproblemer, eller som av andre årsaker trenger ekstra bistand for å kunne mestre en jobb.

 

Alle som vil, bør få jobbe. Derfor er det bra at det finnes rundt 10.000 tilrettelagte arbeidsplasser i Norge, men vi ønsker at dette skal økes betraktelig. Innenfor vår egen kommune ser vi at behovet for oss er stort og tilbakemeldingene vi får er at dette er meningsfylt og samfunnsnyttig.  Vi har et slagord;  «Din bedrift i din kommune».

bottom of page