top of page
Spennende ung mann som spiller videospill
johanne-bugten-melvold.jpg

ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING

Fagansvarlig Johanne Bugten Melvold 

johanne-bugten-melvold.jpg

Adress:e

Vesseveien 2, 7200 Kyrksæteøra

Telefon sentralbord: 7245 1995

TILTAKET AFT

I arbeidsforberedende trening bidrar vi til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til å styrke mulighetene til å få ordinært arbeid. Om man har nedsatt arbeidsevne og/eller har sammensatte bistandsbehov, får du arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne med utgangspunkt i den enkeltes interesser og ønsker.

Vi bruker kartleggingsverktøyet karriereverktøy som er et prosessverktøy hvor veisøker selv er den aktive og kommer frem til sitt eget karrierevalg. At det er et prosessverktøy vil si at vi bruker dette verktøyet som del av en utvikling – og endringsprosess. I tillegg har vi tilgang på verktøyet IPS – Individual Placement Support, hvor vi foretar en individuell kartlegging.

Hos oss får man starte tiltaksperioden i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø. Dette kan være avklarende, da man får ta del i arbeidsforberedende aktiviteter før videre utprøving i ordinært arbeidsliv. Er man derimot sikker på yrkesvei og ønsker å finne ut mer av yrket i praksis, har man også muligheten til å få praksis i ordinære bedrifter. Dette med tanke på enten å få arbeidstrening, fast jobb eller kanskje formell kompetanse gjennom et utdanningsløp.

Om dette skulle være et aktuelt tiltak for deg, så ta kontakt med din NAV- veileder for mer informasjon.

arbeider

VERKTØY

Vi bruker kartleggingsverktøyet karriereverktøy som er et prosessverktøy 

LOKAL FOKUS

Du får mulighet til å prøve deg i jobber hos lokale bedrifter som tilrettelegger arbeidet for deg.

vaskeriet-guri2 kopi.jpg

VARIASJON

Ved nedsatt arbeidsevne/ sammensatte bistandsbehov, gis arbeidsrettet opplæring og utprøving.

bottom of page