top of page
bakgrunn-brosjyre-blomster.jpg

ALLVEKST GJØR ARBEID MULIG FOR ALLE

med lokal forankring i Heim kommune

Vi som vekstbedrift ønsker å være aktive medspiller i lokalmiljøet

– gjerne i samarbeid med andre aktører, og bidra til at så
mange som mulig kommer i arbeid og aktivitet.

Dette innebærer at bedriftene også har fore-byggende tilbud til bl.a. sykemeldte, langtidsledige, innvandrergrupper og ungdom.

Tilrettelagt arbeid er rett og slett et Kinderegg:

• Bedre for den enkelte

• Samfunnet tjener på det

• Stat og kommune sparer penger

bottom of page