top of page

Inkluderende bedrift 

 

Vekst- og attføringsbedriftene jobber på oppdrag fra NAV for å føre mennesker tilbake til jobb etter sykdom, funksjonsnedsettelser, avhengighet eller andre utfordringer. Et viktig virkemiddel er arbeidspraksis, både for å avklare arbeidsevne, få opplæring og finne veien tilbake til lønnet arbeid.

 

Inkluderende Bedrift er et landsomfattende konsept for praksissamarbeid mellom Vekst- og attføringsbedriftene og næringslivet.

Målet med Inkluderende Bedrift er å gjøre samarbeidet om å bistå mennesker tilbake til arbeidslivet, mer systematisk og målrettet. Konseptet er utviklet for å gi felles og realistiske forventninger, og god match mellom kandidat og bedrift.

Inkluderende Bedrift er Vekst- og attføringsbedriftenes verktøy for å bistå med å skape et inkluderende arbeidsliv og består av både avtalemaler, kartleggingsverktøy og en landsomfattende praksisdatabase.

Gjennom Inkluderende Bedrift får du en profesjonell partner å samarbeide med om praksisplasser og mulighet for trygg rekruttering av arbeidskraft.

Painted Hjerte
2-Inkluderende-bedrift-logo-hvit-rod-160
bottom of page