top of page

ÅRETS VIKTIGSTE FROKOST

Citrus Fruits

6. oktober arrangerte Allvekst Årets Viktigste Frokost.

 

I år var det tredje gang vi arrangerte «Årets viktigste frokost» på Allvekst.

Den 6. oktober åpnet Allvekst bedriften for næringsliv, politikere, foreninger og venner av Allvekst som ønsket å vite mer om hva som foregår i vekstbransjen, samt at de fikk lov til å se nærmere på hva som rører seg på Allvekst.

Vi ønsket å vise hva bedriften driver med og ikke minst framsnakke arbeidstakerne sine. Sist det ble invitert til en slik frokost på Allvekst, var før pandemien og det har begge gangene vært stort oppmøte fra lokalsamfunnet. Denne «happeningen» er en landsomfattende markedsdugnad hvor det settes søkelys på en gruppe mennesker som har ekstra utfordringer med å etablere seg i arbeidsmarkedet.

Budskapet til vekstbransjen i år er at det vil være behov for tusen nye tilrettelagte jobber hvert eneste år. Daglig leder Ingalill Råket vil gi en fyldig presentasjon om bransjen generelt og for Allvekst spesielt. Det vil i tillegg bli informert fra hver enkelt avdelingsleder hva de enkelte avdelingene driver med i dag og planer fremover i tid.

Det er særledes viktig for Allvekst å få invitert nøkkelpersoner i lokalsamfunnet slik at det blir formidlet hvor viktig denne bedriften er for regionen.

I tillegg til arrangementet i Heim, blir det lokale frokoster rundt om i landet, i regi av ASVLs medlemsbedrifter.

ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for cirka 220 av landets vekst- og attføringsbedrifter og det er både viktig og nødvendig å få satt søkelys på. Medlemsbedrifter over hele landet inviterer samtidig lokale politikere til tilsvarende arrangementer i sine hjemkommuner.

I forbindelse med at Allvekst tilbyr VTA-plasser (Varig tilrettelagt arbeid)

I flere stortingsmeldinger er det et uttalt mål at personer som har forutsetninger for det, skal få delta i arbeidslivet. Men denne gruppen har gjennom mange år blitt nedprioritert av norske myndigheter. På landsbasis er det kun 15 prosent mellom 18 og 25 år som har VTA-plass, og det er behov for tusen nye VTA-plasser hvert eneste år. Dette er et samfunns-problem. Og det er våre folkevalgte politikere som sitter med nøkkelen til løsningen.

 

220 av landets vekst- og attføringsbedrifter gir i dag arbeid til 10 000 gjennom tilrettelagte arbeidsplasser – VTA. Dette innebærer en verdiskaping for samfunnet på langt over 1,5 mrd kroner hvert år!

bottom of page