top of page

RØRLEKTER TIL HOLLA METALL

ole-rørlekter.jpg

STEDET

FOR ALLE

Vi er delprodusent for Bjørn Hunnes som er leverandør av rørlekter for Holla (Wacker Chemicals Norway AS). Vår jobb er å montere rørlektene som Hunnes har frest og kappet hjemme på verkstedet på Eide. Vi får levert aluminiumsrør og lekter som vi skrur sammen. Denne prosessen er en viktig arbeids- og øvingsarena for arbeidstakerne våre (både de som går lærekandidatstudium og andre som får opplæring i faget.

Rørlektene er et stakeverktøy som gjør det enklere å få drenert tappetuten som smeltemassen går gjennom ved produksjon av metaller.

Lektene (av gran) er ferdig freset når de kommer til oss og jobben vår er å montere den sammen med aluminiumsrørene. Halvparten av rørlektene som brukes på Holla og Thamshavn er montert på Allvekst.

bottom of page