top of page

Results found for ""

 • Produkter-P-brodden-Total | allvekst

  Total Crampon - "the best seller" Embedded spikes front and back. Safe and comfortable to walk with. Well suited for long walks. P-crampon Total is a robust crampon with steel spikes front and back for a good grip. The crampon is well suited for long walks under varying conditions. Each crampon has 8 spikes (6 front and 2 back) which are locked in a vertical position to maximize grip towards the underlay. The crampon is made with natural rubber with a softer quality around the stretching areas and hard quality around the spikes. A storage bag comes with the purchase.. Awarded for good design in 2009 and nominated to Designpreis Deutschland in 2011. ​ P-crampon Total can be equipped with a fastening strap for extra sturdiness during demanding conditions. Total Jogger Tips & Advice Referrences About Us

 • Produkter-Snekkeri-Vinduslister | allvekst

  << window surrounds Our biggest customer in the joinery is Lian trevarefabrikk AS. Lian has been our customer since before 1998 and we have cut hundreds of kilometers of both PVC and wooden surrounds since then. This is a very good deal for us and a good example of how we can handle part productions for other companies. Contact us on phone: 72 45 19 95 if you wish to outsource parts of your production to Allvekst AS. (photo: Lian) PRODUCTS FOR all

 • Tjenester-Inkluderende Bedrift | allvekst

  << Including enterprise (innkluderende bedrift) The growth and rehabilitation companies are on a mission from NAV to lead people back into work an help people with disabilities, addiction or other challenges. An important instrument is work practices both to declare ability to work, get training and finding the way back to ordinary paid work. Including Enterprise is a country-wide concept practice cooperation between the growth and rehabilitation companies and the businesses. ​ The goal with Including Enterprise is to make the cooperation about aiding people back to the work life more systematic and goal oriented. The concept is developed to give common and realistic expectations and a good match between candidate and company. ​ Including Enterprise is the growth and rehabilitation companies tool to help creating an including work environment and consists of agreement templates, mapping tools and a country-wide practice database. ​ Through Including Enterprise you get a professional partner to cooperate with about internships and opportunity for safe recruiting of labour. ​

 • Lærekandidat | Allvekst

  LÆREKANDIDATORDNINGEN Fagansvarlig Johanne Bugten Melvoll Telefon: 934 00 009 E-post: johanne@allvekst.no Adress:e Vesseveien 2, 7200 Kyrksæteøra Telefon sentralbord: 7245 1995 LÆREKANDIDATORDNINGEN Lærekandidatordningen er en skreddersydd opplæring i bedrift, som gir grunnkompetanse. Kompetansebeviset kandidaten får etter endt opplæring skal vise kandidatens kompetanse innenfor et gitt fagområde, og skal gi kandidaten mulighet for arbeid i ordinært arbeidsliv. Som lærekandidat inngår du en opplæringskontrakt med en lærebedrift. Det er ikke krav om at du må ha bestått fag på videregående skole. Det er mulig å få opplæringskontrakt rett etter ungdomsskolen, og det er heller ingen øvre aldersgrense. ​ ​ Som lærekandidat skal du ved slutten av kontraktstiden gå opp til en kompetanseprøve, som er en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve. Du skal da prøves ut fra de målene som er fastsatt for opplæringen din. Ved kompetanseprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått». GIR DEG MESTRING DITT EGET LØP MANGE FAGVALG

 • Tiltak og arbeidstrening | Allvekst AS

  HVA ER EN VEKSTBEDRIFT? En vekstbedrift er en arbeidsplass for mennesker som vil ha, har interesse og lyst til, eller behov for arbeid. Vi tilrettelegger arbeid for alle, alt etter hvilken arbeidsevne du har. I tillegg er vi en utprøvingsarena for folk som av ulike årsaker må ha tilrettelegging, veiledning eller bistand til å komme seg tilbake til arbeid. Les mer om vekstbedrifter og Allvekst AS. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Besøk nå Om man har nedsatt arbeidsevne og/eller har sammensatte bistandsbehov, får du arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne med utgangspunkt i den enkeltes interesser og ønsker. Besøk nå LÆREKANDIDAT Tekst kommer snart KOMMUNAL AVDELING Tekst Besøk nå SKOLEELEVER Tekst kommer snart

 • Priser vaskeri | allvekst

  LEIE AV DUKER AVDELINGSLEDER: TRUDE HOLM TLF: 40 61 14 54 VAKTTELEFON SENTRALBORD: 7245 1995 Vi leier ut og vasker duker for private. ​ Priser på leie av linduker: Vnr 575 : Leie av linduker per stk. kr 85,-. eks mva ​ Dere henter dukene hos oss og leverer dem tilbake i sekker eller poser. Prisen er inkludert vasking og stryking. ​ Størrelsen på dukene våre er Vnr 501 : Str. 140 cm x 140 cm Vnr 502 : Str. 140 cm x 180 cm Vnr 503 : Str. 140 cm x 280 cm ​

 • Vaskeri Privat vask | allvekst

  PRIVATVASK AV KLÆR AVDELINGSLEDER: TRUDE HOLM TLF: 40 61 14 54 VAKTTELEFON SENTRALBORD: 7245 1995 Vi vasker puter, dyner, overmadrasstrekk, leie og vask av duker Spør i resepsjonen eller ring 7245 1995 for priser og hva vi kan vaske for dere. ​ Vi vasker dyner, puter, overmadrass, duker. Det er også mulig å leie duker inkl. vask. ​ ​

 • Årets Viktigste Frokost | Allvekst

  ÅRETS VIKTIGSTE FROKOST 6. oktober arrangerte Allvekst Årets Viktigste Frokost. I år var det tredje gang vi arrangerte «Årets viktigste frokost» på Allvekst. Den 6. oktober åpnet Allvekst bedriften for næringsliv, politikere, foreninger og venner av Allvekst som ønsket å vite mer om hva som foregår i vekstbransjen, samt at de fikk lov til å se nærmere på hva som rører seg på Allvekst. Vi ønsket å vise hva bedriften driver med og ikke minst framsnakke arbeidstakerne sine. Sist det ble invitert til en slik frokost på Allvekst, var før pandemien og det har begge gangene vært stort oppmøte fra lokalsamfunnet. Denne «happeningen» er en landsomfattende markedsdugnad hvor det settes søkelys på en gruppe mennesker som har ekstra utfordringer med å etablere seg i arbeidsmarkedet. Budskapet til vekstbransjen i år er at det vil være behov for tusen nye tilrettelagte jobber hvert eneste år. Daglig leder Ingalill Råket vil gi en fyldig presentasjon om bransjen generelt og for Allvekst spesielt. Det vil i tillegg bli informert fra hver enkelt avdelingsleder hva de enkelte avdelingene driver med i dag og planer fremover i tid. Det er særledes viktig for Allvekst å få invitert nøkkelpersoner i lokalsamfunnet slik at det blir formidlet hvor viktig denne bedriften er for regionen. I tillegg til arrangementet i Heim, blir det lokale frokoster rundt om i landet, i regi av ASVLs medlemsbedrifter. ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for cirka 220 av landets vekst- og attføringsbedrifter og det er både viktig og nødvendig å få satt søkelys på. Medlemsbedrifter over hele landet inviterer samtidig lokale politikere til tilsvarende arrangementer i sine hjemkommuner. I forbindelse med at Allvekst tilbyr VTA-plasser (Varig tilrettelagt arbeid) I flere stortingsmeldinger er det et uttalt mål at personer som har forutsetninger for det, skal få delta i arbeidslivet. Men denne gruppen har gjennom mange år blitt nedprioritert av norske myndigheter. På landsbasis er det kun 15 prosent mellom 18 og 25 år som har VTA-plass, og det er behov for tusen nye VTA-plasser hvert eneste år. Dette er et samfunns-problem. Og det er våre folkevalgte politikere som sitter med nøkkelen til løsningen. 220 av landets vekst- og attføringsbedrifter gir i dag arbeid til 10 000 gjennom tilrettelagte arbeidsplasser – VTA. Dette innebærer en verdiskaping for samfunnet på langt over 1,5 mrd kroner hvert år!

 • Serviceavdelingen | Allvekst

  Up REMIDT GJENBRUKSSTASJONEN Miljøselskapet ReMidt IKS er et interkommunalt selskap med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapet leverer tjenester til innbyggerne knyttet til husholdningsavfall og slam. ​ Gjenbruksstasjonen på Kyrksæterøra og Halsa driftes av Allvekst AS med sine egne ansatte. Kyrksæterøra (Storøya 13) Her har vi åpent 2 dager i uken og annenhver lørdag. Tirsdager kl 09.00 - 19.00 Fredager kl 09.00 - 16.00 I partalls ukene på lørdager kl 09.00 - 14.00 ​ Halsa (Glåmsmyrvegen 59, 6683 Liabøen) Her har vi åpent 1 dag i uken og annenhver lørdag. Tirsdager kl 14.00 - 17.00 I oddetallsukene på lørdager kl 09.00 - 14.00 ​ ---------- ​ Vi tar imot all slags avfall og veileder kunder i sortering. Alt av det sorterte avfallet er gratis å levere for privatpersoner. "Dagen er ikke helt det samme uten samspillet med våre gode kolleger og samarbeidspartnere"

 • Produkter-P-brodden-Jogger | allvekst

  JOGGER (TOTAL WITH EXTRA SAFE STRAP) The total crampon comes with embedded spikes in the front and back. For demanding conditions like running or trekking we also offer a fastening strap that make you safer on your journey. P-clampon Jogger is a robust clampon with steel spikes in the front and back which gives a good grip on the underlay. The clampon is delivered with a fastening strap to make your travels sturdier. The clampon is especially suited for usage during demanding conditions and tough straining like jogging and walking in terrain or deep snow. Each crampon is equipped with 8 steel spikes (6 front and 2 back) which are locked in a vertical position for maximum grip towards the underlay. The crampon is made with natural rubber with soft quality around the stretching areas and hard quality around the spikes. Safety chip embedded to the strap. Storage bag included. Recieved a reward for good design 2009 and nominated to Designpreis Deutschland i 2011. Total Jogger Tips & Advice Referrences About Us

 • Produkter-Slikkepott | allvekst

  Mormors slikkepott (grandma's spatula) <<

 • Produkter-Snekkeri-Rørlekter | allvekst

  << air grilles PRODUCTS FOR all The air grilles are well suited for kitchen furnishings. They are also good for air flow between rooms where customers might want a wooden air grille instead of metal. We have some finished models that are made in pine, oak, birch, cherry and blackthorn. Measurements on the finished products are from: Length 51.5cm - 92cm, Width 6cm - 19cm Favorable prices, just ask us. We also make after custom measurements! All types have an easy fastening method with clamps in metal or plastic that are customized to fit different plate thicknesses.

bottom of page