top of page
hamos.jpg

REMIDT

GJENBRUKSSTASJONEN

Miljøselskapet ReMidt IKS er et interkommunalt selskap med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapet leverer tjenester til innbyggerne knyttet til husholdningsavfall og slam.

Gjenbruksstasjonen på Kyrksæterøra og Halsa driftes av Allvekst AS med sine egne ansatte.

 

Kyrksæterøra (Storøya 13)

Her har vi åpent 2 dager i uken og annenhver lørdag.

Tirsdager kl 09.00 - 19.00

Fredager kl 09.00 - 16.00

I partalls ukene på lørdager kl 09.00 - 14.00

Halsa (Glåmsmyrvegen 59, 6683 Liabøen)

Her har vi åpent 1 dag i uken og annenhver lørdag.

Tirsdager kl 14.00 - 17.00

I oddetallsukene på lørdager kl 09.00 - 14.00

----------

Vi tar imot all slags avfall og veileder kunder i sortering. 

 

Alt av det sorterte avfallet er gratis å levere for privatpersoner.

Knuste plastflasker

"Dagen er ikke helt det samme uten samspillet med våre gode kolleger og samarbeidspartnere"

bottom of page