top of page
Mann som maler en vegg

LÆREKANDIDATORDNINGEN

Fagansvarlig Johanne Bugten Melvoll 

IMG_4047.jpeg

Adress:e

Vesseveien 2, 7200 Kyrksæteøra

Telefon sentralbord: 7245 1995

LÆREKANDIDATORDNINGEN

Lærekandidatordningen er en skreddersydd opplæring i bedrift, som gir grunnkompetanse. Kompetansebeviset kandidaten får etter endt opplæring skal vise kandidatens kompetanse innenfor et gitt fagområde, og skal gi kandidaten mulighet for arbeid i ordinært arbeidsliv.

 

Som lærekandidat inngår du en opplæringskontrakt med en lærebedrift. Det er ikke krav om at du må ha bestått fag på videregående skole. Det er mulig å få opplæringskontrakt rett etter ungdomsskolen, og det er heller ingen øvre aldersgrense.

Som lærekandidat skal du ved slutten av kontraktstiden gå opp til en kompetanseprøve, som er en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve. Du skal da prøves ut fra de målene som er fastsatt for opplæringen din. Ved kompetanseprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått».

IMG_1960.jpeg

GIR DEG MESTRING

DITT EGET LØP

Blonde Cheerleaders

MANGE FAGVALG

bottom of page