OPPDATERT INFORMASJON FREDAG 19. JUNI

Vi nærmer oss sommeravslutning

Vi velger å videreføre de samme Koronatiltakene som vi har hatt de siste ukene, frem mot sommeravslutning den 3. juli. 

HVIS DU LURER PÅ NOE, RING FOR SPØRSMÅL PÅ TELEFON 4550 1389  

Vi håper på forståelse for situasjonen vi har havnet i, og for at vi har prioritert de kritiske funksjonene som vaskeri og renovasjon. 

Noen punkter om hvordan vi på Allvekst har vurdert å beskytte oss best mulig mot koronasmitten: 

 • Vaskeriet går som normalt stort sett med normal bemanning, inkludert de på VTA. De som ikke kan arbeide på vaskeriet, jobber utendørs eller på enkeltvise oppdrag i egne soner på snekkeriet. 
   

 • Vi har satt i verk strenge tiltak bla ved å hindre smitte med å isolere hele vaskeriet fra resten av huset.
   

 • Dette innebærer at de har eget toalett, spiserom, garderober og inngang.
   

 • Ansatte har fått klare instrukser om hvordan de skal unngå smitte, også når de har fri. 
   

 • Vi en nå i gang med å forberede oss på hvordan vi fortsatt kan holde vaskeriet i gang hvis noen av arbeidstakerne blir smittet og må sende hele teamet i karantene.
   

 • De fleste av våre arbeidsledere er tilbake på arbeid.
   

 • Vi har igangsatt opplæring av denne reservestyrken på kveldstid, slik at de blir godt rustet til å ta over vaskingen når og om dette vil bli nødvendig. Opplæringen blir gitt av avdelingsleder som også har vært isolert på hjemmekontor. 
   

 • Når det gjelder gjennomføringen av tilbudet for de på kommunal plass, vil dette ikke bli prioritert hvis det skulle bli i mangel på ressurser for å holde vaskeriet åpent.
   

 • Vi har ingen permitteringer. Veiledere følger opp tiltaksdeltakerne via nettbaserte løsninger, og kan i henhold til NAV ikke permitteres og vil fortsatt være reservestyrke for vaskeriet.

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon

© 2017 Webinnhold Allvekst AS

jarle@allvekst.no  / +47 909 63 901