OPPDATERT INFORMASJON ONSDAG 25. MARS

UFORANDRET SITUASJON FOR OSS

VI VIDEREFØRER KORONATILTAKENE, MEN RING FOR SPØRSMÅL PÅ TELEFON 4550 1389    

Vi har fått instruks av Arbeids- og velferdsdirektoratet om at alle på gruppevise tiltak skal holdes hjemme. Dette betyr at vi stenger alle våre avdelinger unntatt vaskeri og Re-Midt gjenbruksstasjon. Vi håper på forståelse for situasjonen vi har havnet i, og for at vi har prioritert de kritiske funksjonene som vaskeri og renovasjon. Det betyr dessverre at det vil gå på bekostning av andre viktige oppgaver vi har.

Her kommer noen punkter om hvordan vi på Allvekst har vurdert å beskytte oss best mulig mot koronasmitten: 

 • Vaskeriet går som normalt stort sett med normal bemanning, inkludert de på VTA.
   

 • Vi har satt i verk strenge tiltak bla ved å hindre smitte med å isolere hele vaskeriet fra resten av huset.
   

 • Dette innebærer at de har eget toalett, spiserom, garderober og inngang.
   

 • Ansatte har fått klare instrukser om hvordan de skal unngå smitte, også når de har fri. 
   

 • Vi en nå i gang med å forberede oss på hvordan vi fortsatt kan holde vaskeriet i gang hvis noen av arbeidstakerne blir smittet og må sende hele teamet i karantene.
   

 • Fra fredag den 13. mars har vi valgt å plassere flere av våre ordinært ansatte på hjemmekontor.
   

 • Vi har igangsatt opplæring av denne reservestyrken på kveldstid, slik at de blir godt rustet til å ta over vaskingen når og om dette vil bli nødvendig. Opplæringen blir gitt av avdelingsleder som også har vært isolert på hjemmekontor. 
   

 • Når det gjelder gjennomføringen av tilbudet for de på kommunal plass, vil dette ikke bli prioritert hvis det skulle bli i mangel på ressurser for å holde vaskeriet åpent.
   

 • Vi har ingen permitteringer, de fleste på VTA er hjemme og arbeidslederne har fullt opp med å holde produksjonen i gang. Veiledere følger opp tiltaksdeltakerne via nettbaserte løsninger, de kan i henhold til NAV ikke permitteres og vil være en del av backup-ressursen på vaskeriet.

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon

© 2017 Webinnhold Allvekst AS

jarle@allvekst.no  / +47 909 63 901