top of page
Menn på jobb

VARIG TILRETTELAGT ARBEID

Fagansvarlig Johanne Bugten Melvold

johanne-bugten-melvold.jpg

Adress:e

Vesseveien 2, 7200 Kyrksæteøra

Telefon sentralbord: 7245 1995

TILTAKET VTA

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med

arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Allvekst som tiltaksarrangør skal oppleves som en trygg og god arena for vekst og utvikling.

Dette skal bidra til å utvikle ressurser hos arbeidstakeren gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Arbeidstakere som uttrykker et ønske om å prøve seg i ordinært arbeidsliv får et tilbud om dette så snart de er klare for det.

Varig tilrettelagt arbeid er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få

innvilget uføretrygd etter folketrygdloven.

Glade unge mennesker

KOLLEGER

Lag deg en meningsfull hverdag med inspirerende kolleger, ta del i samfunnsnyttig arbeid sammen med gode arbeidskamerater

UTFORDRINGER

Vi forsøker å sette opp klare mål for progresjon, samt gi deg mulighet til å prøve ut dine ferdigheter når og hvor du vil.

Donasjoner

VARIASJON

Vi lar deg få prøve ut forskjellige arbeidsoppgaver og avdelinger i nært samarbeid med deg selv og arbeidslederne på Allvekst.

bottom of page