Fra Paravan til Allvekst AS
Vi overtok isbrodd og slikkepottproduksjonen fra Thaulow og flyttet det i våre lokaler 1. juli 2016