STEDET

FOR ALLE

Tiltak

Allvekst AS er en Vekst-bedrift etablert i Hemne kommune. Bedriften er godkjent som tiltaksarrangør i Hemne og Snillfjord med: 

 


14 VTA plasser delt opp i hele og halve stillinger.              Varig tilrettelagt arbeid
7 AFT plasser.                                                                 Arbeidsforberedende trening

7 Kommunale plasser.

2 Læreplasser. 


Det må også nevnes at vi har flere personer som er på VTO og at vi huser også noen skoleelever.

Tiltaksavdeling har egen inngang mot gaten opp mot Bakken VVS.