bakgrunn-brosjyre-blomster.jpg

VEKSTBEDRIFTEN ALLVEKST

Allvekst AS ble stiftet 1993 under navnet Svanem AS. 1. april 2017 endret bedriften navn til Allvekst AS. Dette som bakgrunn i en årelang prosess for å gi bedriften et nøytralt navn, samtidig som vi etablerte en ny strategi og markedstilpasset profil.

1. januar 2019 sysselsatte Allvekst AS 29 personer (20 årsverk). Bedriftens visjon er: Kvalifisering til samfunnsnyttig arbeidskraft!

Bedriften er et 100% eid av Heim kommune.

Arbeidsrettet tiltaksarbeid

Tiltaksarbeid er bedriftens kjernevirksomhet.

Tiltaksarbeidet retter seg mot alle med redusert arbeidsevne og omfatter både de på VTA (varig tilrettelagt arbeid) APS/AFT (arbeidspraksis i skjermet virksomhet og arbeidsforberedende trening), lærekandidater og skoleelever.

Alle arbeidsledere er integrert i attføringsarbeidet med individuell veiledning og rapporter til NAV. Tiltaksansvarlig i bedriften  bistår med aktivitetsplan, yrkesmål og karriereveiledning, kartlegging, oppfølging i arbeidspraksis internt og eksternt, og sørger for at individuelle samtaler og temaundervisning gjennomføres som endrings- og bevisstgjøringsmetode med alle som er på tiltak.  Det gjennomføres jevnlige møter med samarbeidspartnere. Det er innført tiltaket AFT (Arbeidsforberedende trening). Dette er et satsningsområde for de som står lengst unna arbeidslivet. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med NAV lokalt og det ordinære arbeidsmarkedet.