top of page
AdobeStock_358548142.jpeg
johanne-bugten-melvold.jpg

KOMMUNAL AVDELING

Fagansvarlig Bente Alstad

IMG_7648 kopi.jpg

Adress:e

Vesseveien 2, 7200 Kyrksæteøra

Telefon sentralbord: 7245 1995

KOMMUNAL AVDELING

Tiltaket er et arbeidsrettet aktivitetstilbud, for personer med ulike funksjonsvariasjoner, som fullfinansieres av Heim kommune.

Allvekst sitt samfunnsoppdrag og hovedmålsetting er å tilrettelegge for personer med lav eller svært begrenset arbeidsevne, slik at de kan oppleve mestring og deltakelse gjennom å bidra i et arbeidsliv.

Enkelte har lav funksjons- og arbeidsevne, noe som innebærer lav produksjonskapasitet.

I samråd med den enkelte er det utarbeidet individuelle planer, hvor vi setter mål. Allvekst skal legge til rette og sørge for at alle tiltak som gjennomføres skal være tilpasset enkeltmenneskenes behov og muligheter.

bottom of page