Personvernerklæring, Allvekst AS

Personvernerklæringen forteller deg hvordan Allvekst AS samler inn og bruker personopplysninger. Vi gir gjennom denne informasjon om hvem som er den behandlingsansvarlige, kontaktopplysninger til personvernansvarlig, formålet med behandling av personopplysninger, samt det rettslige grunnlaget for behandling. I tillegg gir vi informasjon som er nødvendig for å sikre en rettferdig og åpen behandling av personopplysninger, som går på retting, sletting, begrensning av behandling, dataportabilitet, retten til klage (GDPR art. 13). Vi har ansvar for å håndtere data på en sikker og brukervennlig måte, som oppfyller både lovkrav og forventninger (GDPR 2016/697General Data Protection Regulation). 

 

Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere en person. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, kjøps- og adferdshistorikk.

 

Behandlingsansvarlig

Daglig leder ved Allvekst AS, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger knyttet til personalet og kunder.

 

Databehandleravtaler

Allvekst AS har inngått avtale med Sodvin Systemer og WIS – Waade Information System AS. Disse har vi inngått en databehandleravtale med, for å regulere hvordan de behandler personopplysningene på vegne av Allvekst AS. De kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er avtalt med Allvekst AS.

 

 

Behandling av  personopplysninger

Ansatte: Allvekst AS behandler personopplysninger for å administrere lønn (grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering/stemplingssystemet, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet), vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av arbeid og håndtering av fravær. I tillegg registreres opplysninger om tilgangsstyring for ordinært ansatte i IT – systemet.

Personopplysninger knyttet til den ansatte innhentes direkte fra den registrerte, samt offentlige myndigheter som NAV og skatteetaten. Allvekst mottar personopplysninger fra NAV, da de er pliktig å vurdere alle personopplysninger før vi som tiltaksarrangør får tilgang til dem.

Sletterutiner for personopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes som offentlige opplysninger, som gjør at disse kan publiseres på våre nettsider.

Allvekst AS har et arkivsystem, hvor blant annet stillingssøknaden blir arkivert/oppbevart. Personalmapper skal bevares og blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet. Mappene oppbevares i låsbart arkivskap i låsbart rom. Det er kun daglig leder og sekretær som har tilgang til rommet og til skapet har kun daglig leder nøkkel.

Privatkunder og bedrifter: Behandlingsformålet er å yte service og leveranse på tjenester. Personopplysninger knyttet til privatkunder/ bedrifter innhentes direkte fra kunden/bedriften selv. Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler (cookies) og annen data som senere kan leses av oss. Dette kan hentes ut som statistikk, men brukes ikke av Allvekst AS. Informasjon i forbindelse med transaksjoner ved kjøp av varer, benyttes eller lagres ikke av oss for bruk til noe, verken statistikk eller i salgsøyemed.

Dine rettigheter

Rett til retting: Den registrerte har rett til å få uriktige personopplysninger om seg selv rettet av den behandlingsansvarlige (art. 16).

Rett til sletting («rett til å bli glemt»): Den registrerte har rett til å få personopplysninger om seg selv slettet av den behandlingsansvarlige når blant annet personopplysningene er unødvendige, personopplysningene har blitt behandlet ulovlig, når samtykke fra den registrerte er trukket tilbake og at den registrerte protesterer mot behandlingen (art. 17). 

Rett til begrensning av behandling: Den registrerte har rett til å kreve begrensning av behandling av egne personopplysninger. Personopplysningene kan da ikke brukes til noe, kun lagres (art. 18).

Rett til dataportabilitet: Den registrerte har rett til å ta med seg sine personopplysninger fra en virksomhet til en annen (art. 20).

Rett til å klage: Den registrerte har rett til å klage til tilsynsmyndigheten som i dette tilfelle er datatilsynet (art 13).

 

Behandlingens varighet

Personopplysninger lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for (art. 5, 1 e). Unntak fra dette er personopplysninger behandlet i henhold til regnskapsloven (§8-2). Personopplysningene som Allvekst AS behandler knyttet til ansatte, vil bli slettet etter ett år etter avsluttet ansettelsesforhold.

 

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

 

Personvernansvarlig

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med; janniche@allvekst.no

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2017 Webinnhold Allvekst AS

jarle@allvekst.no  / +47 909 63 901