Personvernerklæring, Allvekst AS

Personvernerklæring

Personvernerklæringen forteller deg hvordan Allvekst AS samler inn og bruker personopplysninger. Dette innebærer informasjon om formålet med behandling av personopplysninger, samt det rettslige grunnlaget for behandling (GDPR art. 13). Vi har ansvar for å håndtere data på en sikker og brukervennlig måte, som oppfyller både lovkrav og forventninger.

 

Personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere en person. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, kjøps- og adferdshistorikk.

 

Behandlingsansvarlig.

Daglig leder ved Allvekst AS, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger knyttet til ansatte og kunder.

 

Behandlingsgrunnlag.

Behandlingsformålet er å yte service og leveranse på tjenester. Personopplysninger knyttet til privatkunder/ bedrifter innhentes direkte fra kunden/bedriften selv. Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler (cookies) og annen data som senere kan leses av oss. Dette kan hentes ut som statistikk, men brukes ikke av Allvekst AS. Informasjon i forbindelse med transaksjoner ved kjøp av varer, benyttes eller lagres ikke av oss for bruk til noe, verken statistikk eller i salgsøyemed.

 

Dine rettigheter.

Rett til retting: Den registrerte har rett til å få uriktige personopplysninger om seg selv rettet av den behandlingsansvarlige (art. 16).

Rett til sletting («rett til å bli glemt»): Den registrerte har rett til å få personopplysninger om seg selv slettet av den behandlingsansvarlige når blant annet personopplysningene er unødvendige, personopplysningene har blitt behandlet ulovlig, når samtykke fra den registrerte er trukket tilbake og at den registrerte protesterer mot behandlingen (art. 17). 

Rett til begrensning av behandling: Den registrerte har rett til å kreve begrensning av behandling av egne personopplysninger. Personopplysningene kan da ikke brukes til noe, kun lagres (art. 18).

Rett til dataportabilitet: Den registrerte har rett til å ta med seg sine personopplysninger fra en virksomhet til en annen (art. 20).

Rett til å klage: Den registrerte har rett til å klage til tilsynsmyndigheten som i dette tilfelle er datatilsynet (art 13).

Rett til innsyn: Den registrerte skal ha rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om personopplysninger om vedkommende behandles, og, dersom dette er tilfellet, innsyn i personopplysningene

 

Behandlingens varighet.

Personopplysninger lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for (art. 5, 1 e). Unntak fra dette er personopplysninger behandlet i henhold til regnskapsloven (§8-2).

 

Sist oppdatert 06.11.20