top of page

JOBBPORTALEN

Allvekst AS har som målsetting å gi så mange som mulig muligheten til å komme i arbeid. Vi har ulike tjenester og tilbud som skal være tilpasset dine særskilte behov som arbeidssøker. Vi setter dine preferanser i høgsetet og ønsker å gi deg en mulighet.

Ina Joakim vasker vaskeribilen.jpeg

vta

I arbeidsforberedende trening bidrar vi til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til å styrke mulighetene til å få ordinært arbeid. Om man har nedsatt arbeidsevne og/eller har sammensatte bistandsbehov, får du arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne med utgangspunkt i den enkeltes interesser og ønsker.

HVEM KAN FÅ TILBUD

VTA er et tilbud til deg som har eller skal få uføretrygd, men samtidig har et ønske om å være tilknyttet et arbeidsmiljø og utføre en jobb.

UTESEKSJONEN.jpg

Aft

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Allvekst som tiltaksarrangør skal oppleves som en trygg og god arena for vekst og utvikling.

aft-brosjyre-jente lærer.jpeg
bottom of page